آداب معاشرت ۰

دانلود فیلم آموزشی تفسیر رفتار آوایی

این فیلم اولین قسمت از سری فیلمهای آموزشی زبان بدن و رفتار غیرکلامی است. این فیلم به مدت هفت دقیقه و حجم بیست مگابایت در

میثم ایران پناه ۰

دانلود فیلم نشست رفتارشناسی

اگر خودت و دیگران را بشناسی، نیازی نیست از نتیجه صد ها نبرد بهراسی (از کتاب هنر رزم سون جو) فرمانده ی توانا نیروهای دشمن

زبان بدن ۴

علائم دست به سینه و دست به کمر زبان بدن

علائم دست به سینه : حرکت دست به سینه حرکتی دفاعی است. که فرد در هنگام ناراحتی و حفاظت از خود نشان می دهد. وقتی

۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۳ رفتارغیرکلامی و زبان بدن
ثمره مقدس آفریقا ۰

ثمره مقدس آفریقا

ثمره مقدس آفریقا از سری نوشته های بی فایده  نوشته میثم ایران پناه با برداشت از عرفان آفریقا از ژرفای جنگل عمیق صدایی به گوش

برگشت به بالا